Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

20. mai 2019 07:29 CEST

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. mai 2019 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 20. mai 2019 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 8.015.199 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12