Innstilling fra Equinors valgkomité

28. mai 2019 08:03 CEST

Valgkomiteen i Equinor (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) anbefaler at selskapets bedriftsforsamling velger Finn Bjørn Ruyter som nytt medlem av Equinors styre.

Videre anbefaler valgkomiteen gjenvalg av Jon Erik Reinhardsen som styreleder, valg av Jeroen van der Veer som nestleder samt gjenvalg av Wenche Agerup, Bjørn Tore Godal, Rebekka Glasser Herlofsen, Anne Drinkwater og Jonathan Lewis som aksjonærvalgte styremedlemmer til Equinor ASA. Styrets nåværende nestleder, Roy Franklin, har meddelt valgkomiteen at han ikke ønsker å stille til gjenvalg.

Finn Bjørn Ruyter har siden juli 2018 vært konsernsjef i Hafslund E-CO AS. Han var konsernsjef i Hafslund ASA fra januar 2012 og i 2010-2011 CFO i selskapet. I 1991-1996 arbeidet Ruyter med olje- og krafthandel i Norsk Hydro. I perioden 1996-2009 ledet han krafthandelsvirksomheten i Elkem, og fra 1999 også energidivisjonen i selskapet. I 2009-2010 var han Chief Operating Officer i det filippinske vannkraftselskapet SN Aboitiz Power med arbeidssted i Manila. Han har betydelig erfaring fra verdikjeden innen energi.

I tilknytning til sin stilling som konsernsjef i Hafslund E-CO AS er Ruyter styreleder i E-CO Energi AS. Ruyter er også styremedlem i Vistin Pharma ASA, Fortum Oslo Varme AS, Sysco AS og Europower AS. 

Ruyter er utdannet sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har en MBA fra Handelshøyskolen BI. Han er norsk statsborger. 

Valg til Equinors styre finner sted i selskapets bedriftsforsamling tirsdag 4. juni 2019. Det foreslås at valget får virkning fra 1. juli 2019 og frem til det ordinære valget av aksjonærvalgte medlemmer til styret i 2020.

Kontaktpersoner:

  • Tone Lunde Bakker, leder av valgkomiteen
  • Forespørsler formidles gjennom informasjonsdirektør i Equinor, Bård Glad Pedersen, +47 918 01 791.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Relaterte sider