Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

18. juni 2019 07:31 CEST

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 14. juni 2019 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 18. juni 2019 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 8.300.420 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12