Mer olje i Oseberg-området

4. juli 2019 08:29 CEST
Kart over Oseberg-området

Equinor har på vegne av partnerne i Oseberg gjort et oljefunn med god lønnsomhet knyttet til Oseberg Vestflanken. Brønnen ble boret med Askepott-riggen og funnet vil bli satt raskt i produksjon via den nye, ubemannede og fjernstyrte H-plattformen på Oseberg-feltet.

Leteforlengelsen i brønn 30/6-H-9-T4, som er en del av Oseberg Vestflanken fase 2-prosjektet, påviste en oljekolonne på 112 meter i et segment som ikke tidligere er testet. Oljen ble påvist i Statfjord-formasjonen i sydlige deler av Alpha-strukturen på Oseberg. Reservoaregenskapene er svært gode med høy oljemetning. Utvinnbare ressurser er anslått til 22 millioner fat olje. Partnerskapet vil vurdere vanninjeksjon, som kan øke utvinnbare volumer ytterligere.

- Dette funnet øker ressursgrunnlaget for Oseberg Vestflanken. Det vil kunne settes i produksjon med begrensede investeringer, og har stor verdi for partnerskapet. Vi kombinerer boring av lete- og produksjonsbrønner for å få letebrønner med lave kostnader og høy lønnsomhet, sier Gunnar Nakken, områdedirektør for Drift Vest i Equinor.
(Artikkelen fortsetter under bildet)

Portrett av Gunnar Nakken
Gunnar Nakken, områdedirektør for Drift Vest i Equinor. (Foto: Arne Reidar Mortensen)

- Funn som dette understreker viktigheten av leting nær produserende felt. Vi har som ambisjon å opprettholde lønnsom produksjon fra norsk sokkel i flere tiår. Et stort bidrag skal komme fra brønner som kan bores billig og raskt nær eksisterende infrastruktur, sier Nakken.

I Equinors veikart for norsk sokkel er det sentralt å utvikle våre viktigste knutepunkter for bærekraftig og langsiktig verdiskapning. Oseberg-området er et slikt knutepunkt. Oseberg-området har et godt ressursgrunnlag og flere tilknytninger fra felt i området kan bli aktuelle fremover. 

Den ubemannede og fjernstyrte brønnhodeplattformen Oseberg H ble satt i produksjon for under ett år siden. Riggen som boret brønnen er Oseberg-lisensens nye, høyteknologiske Cat J-rigg Askepott, som fikk sine første oppdrag på Vestflanken. 

- Oseberg har spilt en viktig rolle i det norske petroleumseventyret, og vil være viktig for oss i lang tid fremover. Det er derfor gledelig å se at nylige investeringer i området blir til god butikk både for partnere og for samfunnet, fortsetter Nakken.

Oseberg er en av de virkelig store «elefantene» på norsk sokkel. Ved utgangen av 2017 var Oseberg den tredje største oljeprodusenten på norsk sokkel og hadde produsert ca 2,9 milliarder fat olje. Opprinnelige utbyggingsplaner var basert på produksjon av ca 2,0 milliarder fat olje, mens man nå forventer å produsere 3,1 milliarder fat i feltets levetid..

Relaterte sider og nedlastinger

  • Oseberg partnere: Equinor (49,3 % - operatør), Petoro (33,6 %), Total E&P Norge (14,7 %), ConocoPhillips Skandinavia (2,4 %)
  • Oseberg er Norges tredje største produsent av olje gjennom tidene, etter Statfjord og Ekofisk, og har solgt ca 2,9 milliarder fat olje.
  • Det er kun Troll og Snøhvit av dagens produserende felt som har høyere gjenværende gassreserver enn Oseberg.
  • Siden produksjonsoppstart i 1988 har Oseberg-feltet generert inntekter på anslagsvis 900 milliarder kroner, tilsvarende 85 millioner kroner per dag.
  • En stor andel av Oseberg-inntektene går til staten gjennom skatt og statens eierandeler. Oseberg-feltet har således bidratt med ca 450 milliarder kroner i inntekter til staten.
  • Oseberg-feltet består av et hovedreservoar, Oseberg Main, og flere mindre reservoarer (satellittfelt). I hovedreservoaret har det frem til nå vært prioritert å produsere oljen, mens man nå er i ferd med å trappe opp eksport av den betydelige gasskappen.
  • Oseberg Main produseres gjennom Oseberg Feltsenter og Oseberg C plattformen.
  • Plattformene Oseberg Sør, Oseberg Øst og Oseberg H produserer fra satellittfeltene og sender olje til Oseberg Feltsenter. Gass fra satellittfeltene injiseres tilbake i reservoaret og produseres ut fra Oseberg Feltsenter.
  • Gassen eksporteres fra Oseberg Feltsenter til markedene i Storbritannia og på kontinentet. Olje og kondensat transporteres via rørledning til Sture-terminalen i Øygarden.
  • Høsten 2018 startet produksjon fra den første ubemannede brønnhodeplattformen på norsk sokkel, Oseberg H.