Lite oljefunn på Utsirahøyden

26. juli 2019 08:32 CEST
Kart over funnet

Equinor og partnerne Lundin og Spirit Energy har gjort et lite oljefunn i utvinningstillatelse PL 167 på Utsirahøyden i Nordsjøen.

Brønnen Lille Prinsen Outer Wedge er lokalisert om lag 1 kilometer vest for Lille Prinsen Main, et oljefunn som ble gjort sommeren 2018. Lille Prinsen Outer Wedge ligger 200 kilometer vest for Stavanger og 5 kilometer nordøst for Ivar Aasen-feltet.

Funnets tilstedeværende volum i hovedreservoaret er foreløpig estimert til å inneholde mellom 5 og 25 millioner fat olje. Det er foreløpig ikke konkludert om funnet er drivverdig.

Evaluering av andre segmenter i Lille Prinsen, samt tidligere funn i grunnere formasjoner, vil avgjøre om det blir behov for ytterligere avgrensning av Lille Prinsen.

Nylig ble det også gjort et mindre oljefunn i Klaff-brønnen i PL 502 om lag 1 kilometer vest for oljefeltet Johan Sverdrup i midtre del av Nordsjøen i.

Funnet ble gjort i oppsprukket grunnfjell, og det er foreløpig ikke mulig å fastslå om oljen er produserbar. I påvente av ny informasjon og tolkning av innsamlede data blir Klaff-brønnen inntil videre klassifisert som tørr.

Relaterte sider og nedlastinger