Meldepliktig handel - Equinor ASA

1. august 2019 11:01 CEST

En primærinnsider i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har kjøpt aksjer i Equinor ASA:

Jeroen van der Veer, styremedlem i Equinor ASA, har den 1. august 2019 kjøpt 3.000 aksjer i Equinor ASA til en pris per aksje på 158.83. van der Veer vil etter kjøpet til sammen eie 3.000 aksjer i Equinor ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12