Meldepliktig handel - Equinor ASA

12. august 2019 11:24 CEST

En primærinnsider i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har kjøpt aksjer i Equinor ASA:

Torgrim Reitan, konserndirektør i Equinor ASA, har den 12. august 2019 kjøpt 7.500 aksjer i Equinor ASA til en pris per aksje på 149.47. Reitan vil etter kjøpet til sammen eie 48.664 aksjer i Equinor ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12