Meldepliktig handel

13. august 2019 13:18 CEST

Følgende primærinnsider har den 13. august 2019 anskaffet aksjer i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) til kurs NOK 149,45 i forbindelse med selskapets langtids incentivordning.

Langtids incentivordningen er et fast lønnselement som blir beregnet som en andel av deltakernes grunnlønn, og er på 20-30 prosent avhengig av deltakernes stilling.

Selskapet kjøper aksjer tilsvarende netto års sum på vegne av deltakeren. Aksjene er bundet i tre år.

Antall kjøpte aksjer og ny beholdning:

Pål Eitrheim, konserndirektør
Aksjer tildelt primærinnsider: 784
Ny aksjebeholdning primærinnsider: 13302
Ny samlet aksjebeholdning: 13302

Handelen er gjort med DNB Markets som megler.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12