Meldepliktig handel - Equinor ASA

21. august 2019 07:50 CEST

En primærinnsider i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har kjøpt aksjer i Equinor ASA:

Magne Hovden, direktør i Equinor ASA, har den 20. august 2019 kjøpt 3.400 aksjer i Equinor ASA til en pris per aksje på 148.50 kroner. Hovden vil etter kjøpet til sammen eie 20.991 aksjer i Equinor ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.