Nytt lettoljefunn i Barentshavet

20. august 2019 08:22 CEST | Sist endret 2. september 2020 09:45 CEST
Kart over Sputnik-brønnen

Equinor og partnerne OMV og Petoro har gjort et oljefunn i letebrønnen Sputnik i Barentshavet. Utvinnbare ressurser er foreløpig anslått til 20-65 millioner fat olje.

Sputnik-brønnen ble boret i lisens PL855, om lag 30 kilometer nordøst for Wisting-funnet. Brønnen påviste en oljekolonne på 15 meter i sandsteinreservoar av trias alder. Væskeprøver inneholder lettolje og vann.

– Vi er oppmuntret av dette resultatet, som bekrefter at det finnes olje nord for Wisting-funnet, der Equinor har sikret seg en sterk posisjon, sier Nick Ashton, Equinors letedirektør på norsk og britisk sokkel.

– Geologien i Barentshavet er kompleks, og det gjenstår fremdeles arbeid for å fastslå om funnet er drivverdig. Men dette funnet viser at det kaster av seg å være tålmodig og bruke læring fra tidligere brønnresultater, sier Ashton.

Bilde av Nick Ashton
Nick Ashton, Equinors letedirektør på norsk og britisk sokkel. (Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

I 2017 førte Equinors Gemini Nord-brønn til et lite, ikke drivverdig oljefunn i reservoar-kanalsystemet innenfor PL855-lisensen. I 2018 var et større kanalkompleks målet for Intrepid Eagle-brønnen i nabo-lisensen PL615. Brønnen påviste en gasskolonne på 200 meter, men ingen olje. Sputnik-brønnen, som er andre brønn i PL855, har påvist olje i et stort kanalsystem.

– Det vil bli utført detaljert væskeanalyse sammen med geologisk og geofysisk kartlegging for å avklare Sputnik-funnets kommersielle potensial. Dersom det bekreftes at strukturen inneholder volumer som kan utvinnes på lønnsom måte, vil partnerne vurdere ulike utbyggingsløsninger, sier Ashton.

Sputnik-brønnen (7324/6-1) ble boret til en vertikal dybde på 1569 meter under havbunnen av den halvt nedsenkbare boreriggen West Hercules, som nå har gått videre for å bore den Equinor-opererte Lanterna-brønnen i PL796 i Norskehavet.

Equinor er operatør og har 55 % eierandel i PL855-lisensen. Partnerne er OMV (25 %) og Petoro (20 %).

Relaterte sider og nedlastinger