Tilbakekjøp av egne aksjer

10. september 2019 18:29 CEST

Equinor kjøpte 10. september 2019 288.300 egne aksjer på Oslo Børs til gjennomsnittskurs 168,8529 kroner.

Disse aksjekjøpene utgjør en del av første transje i selskapets tilbakekjøpsprogram 2019-2022 annonsert 5. september 2019. Etter dette kjøpet eier Equinor 1.298.280 egne aksjer under tilbakekjøpsprogrammet.

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet henvises det til børsmelding publisert den 5. september 2019 (tilgjengelig på www.newsweb.no).