Tilbakekjøp av egne aksjer

11. september 2019 17:20 CEST

Equinor kjøpte 11. september 2019 256.607 egne aksjer på Oslo Børs til gjennomsnittskurs 173,4149 kroner.

Disse aksjekjøpene utgjør en del av første transje i selskapets tilbakekjøpsprogram 2019-2022 annonsert 5. september 2019. Etter dette kjøpet eier Equinor 1.554.887 egne aksjer under tilbakekjøpsprogrammet.

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet henvises det til børsmelding publisert den 5. september 2019 (tilgjengelig på www.newsweb.no).