Tilbakekjøp av egne aksjer

12. september 2019 17:11 CEST

Equinor kjøpte 12. september 2019 252.952 egne aksjer på Oslo Børs til gjennomsnittskurs 171,0716 kroner. 

Disse aksjekjøpene utgjør en del av første transje i selskapets tilbakekjøpsprogram 2019-2022 annonsert 5. september 2019. Etter dette kjøpet eier Equinor 1.807.839 egne aksjer under tilbakekjøpsprogrammet.

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet henvises det til børsmelding publisert den 5. september 2019 (tilgjengelig på www.newsweb.no).

Framover vil daglige børsmeldinger om tilbakekjøp av aksjer i forbindelse med vårt tilbakekjøpsprogram ikke bli lagt ut på equinor.com. Du vil finne disse børsmeldingene på Newsweb på Oslo Børs.