Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

18. september 2019 07:16 CEST

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 13. september 2019 til bruk i Equinors aksjespareprogram er 18. september 2019 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 9.201.469 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12