Last nummer 1000 fra Hammerfest LNG

10. oktober 2019 13:45 CEST
Foto av tankspipet Arctic Discoverer
Arctic Discoverer frakter last nummer 1000 fra Hammerfest LNG. (Foto: Silje Grytbakk / Equinor ASA)

I dag går skipslast nummer 1000 fra Hammerfest LNG anlegg, «Snøhvit-anlegget». Lasten består av 140 500 kubikkmeter LNG (flytende naturgass). Samlet salgsverdi for LNG-lastene siden oppstart er anslagsvis mellom 130 milliarder og 150 milliarder kroner.  I tillegg kommer verdien av LPG og kondensat.

Arctic Discoverer er skipet som frakter last nummer 1000 fra Hammerfest LNG. Skipet skal frakte en LNG-last fra Melkøya til Bilbao i Spania.

Med denne lasten har anlegget produsert og levert LNG til en verdi av anslagsvis mellom 130 milliarder og 150 milliarder kroner siden oppstarten i 2007, alt etter hvilke priser som er oppnådd i perioden. I tillegg kommer betydelig verdiskaping fra LPG og kondensat fra Snøhvitfeltet.

– Jeg er stolt over å kunne markere skipslast nummer tusen fra LNG-anlegget siden oppstarten i 2007. Verdiskapingen så langt fra Snøhvit og Melkøya har vært eventyrlig. Produksjonen av flytende naturgass (LNG), propan og butan (LPG) og kondensat representerer samlet sett enorme markedsverdier. I tillegg har driften av anlegget skapt arbeidsplasser og andre ringvirkninger av betydelig omfang både lokalt, regionalt og nasjonalt, sier anleggsdirektør Andreas Sandvik.

– Sikker drift av anlegget er vår øverste prioritet og er en forutsetning for god og effektiv drift. De siste årene er det også jobbet godt med å redusere CO2-utslippene fra produksjon og lasting. Våre folk gjør en fantastisk jobb hver dag for å skape gode resultater for selskapet, våre eiere og for lokalsamfunnet. Det skal vi fortsette med i flere tiår fremover, avslutter Sandvik.

Portretter av Andreas Sandvik og Anders Bjordal
Andreas Sandvik (t.v.), anleggsdirektør for Hammerfest LNG, og Anders Bjordal, leder for handel med LNG i Equinor.

Hver femte dag er det et tankskip inne for lasting av LNG ved anlegget. LPG og kondensat lastes om lag hver tredje uke.  Både LNG, LPG og kondensat transporteres til markeder over hele verden. 

Equinor tar del i det globale LNG-markedet for å optimalisere verdien av LNG. Siden LNG fraktes på skip og kan nå alle hjørner av verden, reagerer handelen raskt på svingninger i pris mellom regioner og i tid.

– Vi ser at LNG i økende grad balanserer regionale gassmarkeder og bidrar til å sette de globale gassprisene. Utviklingen den siste tiden gjør at Europa blir naturlig marked for LNG fra Melkøya, i tillegg til noen laster som er levert til andre markeder i Atlanterhavsbassenget, for eksempel Brasil, sier leder for handel med LNG i Equinor, Anders Bjordal.

Equinor disponerer fire LNG-tankskip som kan nå størstedelen av markedet i Atlanterhavsbassenget innen 20 dager, og kan nå markedene i Asia via Suez-kanalen i løpet av 25 til 35 dager.

I 2018 var det globale gassforbruket ca. 3.850 bcm, og LNG dekket om lag 11 prosent av dette.  LNG utgjør over en tredel av internasjonal handel med gass (kilde: Cedigaz).

Relatert side

Foto av tankskipet Arctic Discoverer