Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

20. november 2019 08:00 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. november 2019 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 20. november 2019 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 9.783.668 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12