Annonsering av utbytte per aksje for andre kvartal 2019 i NOK

25. november 2019 07:50 CET

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) annonserte 25. juli 2019 utbytte per aksje på USD 0,26 for andre kvartal 2019. NOK-beløpet per aksje er basert på gjennomsnittlig USDNOK valutakurs satt av Norges Bank for perioden pluss/minus tre virkedager fra eierregisterdato 19. november 2019, totalt syv virkedager.

Gjennomsnittlig valutakurs satt av Norges Bank for denne perioden var 9,1347. Utbytte per aksje for andre kvartal 2019 er dermed NOK 2,3750.

Kontantutbytte vil bli utbetalt 27. november 2019 til aksjonærer på Oslo Børs og til eiere av American Depositary Receipts («ADRs») på New York Stock Exchange.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12