Equinor styrker sin posisjon i det polske havvindmarkedet

10. desember 2019 07:37 CET
Polen-kart

10. desember fullførte Equinor kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia. Equinor har nå en eierandel i alle de tre Baltyk-prosjektene (MFW Bałtyk III, MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk I) for utbygging av havvind.

– Oppkjøpet av Baltyk I styrker vår tilstedeværelse i Østersjøen. Med eierandeler i alle de tre prosjektene – Baltyk I, II og III – har vi nå mulighet til å bygge volum og skape verdier i det vi ser på som en viktig energiregion, sier Jens Økland, direktør for strategi og forretningsutvikling i Nye Energiløsninger i Equinor. 

Baltyk I-lisensen gir tillatelse til utbygging av en havvindpark med kapasitet opptil 1560 MW, som Equinor vil eie halvparten av. Equinor vil lede forberedelsene til utbygging og eventuelle bygge- og driftsfaser. 

Det var i 2018 Equinor kjøpte en 50 prosent eierandel i havvindprosjektene Baltyk II og Baltyk III, som til sammen har en planlagt kapasitet på 1440 MW og potensial til å forsyne mer enn to millioner polske husholdninger med elektrisk kraft. Senere samme år valgte Equinor å utøve en opsjon om å kjøpe en 50 prosent eierandel i havvindprosjektet Baltyk I, og denne transaksjonen er nå fullført. 

Portrett av Jens Økland
Jens Økland, direktør for strategi og forretningsutvikling i Nye Energiløsninger i Equinor.
(Foto: Harald Pettersen / Equinor ASA)

Vindparkområdet med 25-35-meters havdyp ligger i Østersjøen om lag 80 kilometer fra havnen i Łeba. 

– Polen er et viktig marked for Equinor, og vi er glade for å fortsette samarbeidet med Polenergia, som er et energiselskap med erfaring og innsikt i det polske energimarkedet, sier Økland.

De to selskapene har dannet et 50/50 joint venture og arbeider sammen for å videreutvikle Baltyk-prosjektene i tiden fram mot utbygging.

Equinor er positiv til framskrittene som er gjort i utviklingen av et juridisk rammeverk for havvind i Polen.

Klare definerte mål for havvind, et robust og forutsigbart rammeverk som gir riktige incentiver og en effektiv prosess for innhenting av tillatelser, vil være viktige suksessfaktorer for utviklingen av en havvindsektor i Polen, som også kan utvikle den polske leverandørkjeden.

Relaterte sider og nedlastinger

Equinor bygger en betydelig posisjon innen fornybar energi og utvikler seg som et bredt energiselskap. Equinor leverer i dag fornybar vindkraft fra fire prosjekter i Storbritannia og Tyskland til mer enn en million europeiske hjem.

Equinor har posisjonert seg for havvindutbygginger i Storbritannia, nordøstdelen av USA samt i Østersjøen. Selskapet ferdigstilte verdens første flytende havvindpark i 2017 utenfor kysten av Skottland og er posisjonert for framtidige flytende vindmuligheter flere steder, blant annet i Storbritannia, Norge og Asia.