Statsministeren åpner i dag Johan Sverdrup-feltet

7. januar 2020 09:01 CET | Sist endret 7. januar 2020 16:57 CET

(Alle foto: Arne Reidar Mortensen)

Statsminister Erna Solberg vil i dag foreta den offisielle åpningen av Johan Sverdrup feltsenter. Olje- og energiminister Sylvi Listhaug vil også delta på åpningen.

Siden Equinor og Johan Sverdrup-partnerne Lundin Norway, Petoro, Aker BP og Total startet opp feltet 5. oktober i fjor, er produksjonen nå økt til et nivå godt over 300.000 fat per dag.

Johan Sverdrup forventes å gi samlede produksjonsinntekter på mer enn 1.400 milliarder kroner, og mer enn 900 milliarder kroner i inntekter til staten.

De forventede utvinnbare reservene i Johan Sverdrup er 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter. To tredjedeler av oljen fra Johan Sverdrup vil forventes å bli produsert før 2030.

Feltet setter en ny standard for CO2-effektivitet. Strøm fra land gir rekordlave CO2-utslipp på godt under 1 kg per fat, sammenliknet med et globalt gjennomsnitt på ca. 18 kilo.  

– Johan Sverdrup gir både høy verdiskaping og rekordlave utslipp. Dette gjør Johan Sverdrup til et fremtidsrettet oljefelt og en del av løsningen for reduserte utslipp. Elektrifisering er et viktig virkemiddel for å nå norske og internasjonale klimamål, med sikte på å redusere våre klimagassutslipp i Norge med 40 prosent innen 2030 og ned mot nærmere null utslipp i 2050, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor.

Foto av Eldar Sætre (t.v.) og Arne Sigve Nylund
Konsernsjef Eldar Sætre (t.v.) og Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Johan Sverdrup bygger på en lang historie med verdifull erfaring og kompetanse. Feltet er også en pionér innen bruk av teknologi og digitalisering.

– Digitalisering gir nye muligheter få trodde vil være mulig for bare et par år siden. Det er nødvendig for å sikre den transformasjonen vi trenger for å lykkes med framtidig industriell aktivitet og verdiskaping på norsk sokkel, sier konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge, Arne Sigve Nylund.

På feltet er digitale løsninger integrert, for eksempel overvåker vi reservoaret og optimaliserer produksjonen takket være enorme mengder data som overføres fra brønnene. En «digital tvilling» gir en virtuell sanntidsversjon av det som skjer på Johan Sverdrup. Dette analyseverktøyet bidrar til å øke sikkerheten, øke inntjeningen og redusere utslipp.

Feltet forventes å produsere opp mot 660.000 fat olje per dag når det produserer for fullt. Platåproduksjon for fase 1 er opp mot 440.000 fat olje per dag og forventes nådd i løpet av sommeren 2020.

– Vi jobber systematisk med å øke verdiskapingen fra feltet og sikre høyest mulig utvinningsgrad. Ambisjonen for feltet er å oppnå en utvinningsgrad over 70 prosent, sier Nylund.

I driftsfasen kan Johan Sverdrup også skape sysselsetting tilsvarende mer enn 3.400 årsverk i gjennomsnitt hvert år.

Relaterte sider og nedlastinger

FAKTA OM JOHAN SVERDRUP

 • Johan Sverdrup er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel, med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter.
 • I platåfasen etter andre byggetrinn vil feltet produsere opp mot 660.000 fat olje per dag. Dette vil utgjøre om lag en tredjedel av oljeproduksjonen på norsk sokkel.
 • Balanseprisen for full feltutbygging er på under 20 dollar per fat. Etter Johan Sverdrup når platåproduksjon for første fase av utbyggingen, planlagt i løpet av sommeren 2020, er forventede driftskostnader på under 2 dollar per fat.
 • Samlede produksjonsinntekter fra Johan Sverdrup er anslått til 1430 milliarder kroner (2018) gjennom feltets levetid. Inntektene til den norske stat forventes å være på mer enn 900 milliarder kroner, fordelt på skatter og statens eierskap av Petoro.
 • Johan Sverdrup-feltet får strøm fra land. CO2-utslippene fra produksjon av olje og gass fra Johan Sverdrup er anslått til kun 0,67 kg CO2 per fat. Strøm fra land anslås å redusere CO2-utslippene fra feltet med mer enn 620.000 tonn CO2 per år, til sammen mer enn 25 millioner tonn CO2 gjennom feltets levetid. Etter 2022 skal Johan Sverdrup også levere strøm fra land til andre felt på Utsirahøyden, blant annet Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog.
 • Johan Sverdrup-feltet bygges ut i to faser. Fase 1 ble godkjent av norske myndigheter i 2015, og produksjonen startet i oktober 2019. Fase 2 av utbyggingen ble godkjent i 2019, og forventes å komme i produksjon i 4. kvartal 2022.
 • PARTNERE: Equinor: 42,6 % (operatør), Lundin Norway: 20 %, Petoro: 17,36 %, Aker BP: 11,5733 % og Total: 8,44 %.

FASE 1

 • Omfattet bygging av fire plattformer (bolig- og utstyrsplattform, prosessplattform, boreplattform, stigerørsplattform), tre havbunnsinstallasjoner for vanninjeksjon, strøm fra land, eksportrørledning for olje (Mongstad) og gass (Kårstø)
 • Kontrakter tildelt i fase 1 er på mer enn 60 milliarder kroner. Over 70 % av leverandørene hadde norsk fakturaadresse. 
 • Produksjonskapasitet: 440.000 fat olje per dag.
 • Investeringskostnader: 83 milliarder kroner (nominelle vilkår, basert på fast valutakurs).
 • Produksjonsstart: Oktober 2019.

FASE 2

 • Omfatter bygging av enda en prosessplattform (P2), modifikasjoner på stigerørsplattformen og feltsenteret, fem havbunnsrammer, samt leveranse av strøm fra land til Utsirahøyden (Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog-feltene) innen 2022.
 • Kontrakter tildelt hittil i fase 2 er på mer enn 20 milliarder kroner. 85 % av kontraktene er tildelt leverandører i Norge. 
 • Produksjonskapasitet: 220.000 fat olje per dag.
 • Investeringskostnader: anslått til 41 milliarder kroner (nominelle betingelser, basert på fast valutakurs).
 • Produksjonsstart: 4. kvartal 2022 (forventet).