Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

20. januar 2020 08:05 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. januar 2020 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er den 20. januar 2020 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

I tillegg er det tildelt bonusaksjer basert på deltagelse i aksjespareprogrammet i 2017. Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 7.374.648 aksjer.

Som deltakere i aksjespareprogrammet har Equinors primærinnsidere, samt deres nærstående, fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 179,11 pr. aksje.

Detaljer om fordeling av aksjer er angitt i tabellen under.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

 

Navn

 

 

 

 

Tittel

 

 

 

 

Aksjer tildelt primærinnsider

 

 

 

 

Aksjer tildelt nærstående

 

 

 

 

Ny aksjebeholdning primærinnsider

 

 

 

 

Ny aksjebeholdning nærstående

 

 

 

 

Ny samlet aksjebeholdning

 

 

 

 

Alton, Russell

 

 

 

 

Finansdirektør

 

 

 

 

1 326

 

 

 

 

 

13 051

 

 

 

 

 

13 051

 

 

 

 

Cook, Alasdair

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

884

 

 

 

 

 

3 057

 

 

 

 

 

3 057

 

 

 

 

Dodson, Timothy

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

1 098

 

 

 

 

 

37 684

 

 

 

 

 

37 684

 

 

 

 

Felin, Hedda

 

 

 

 

Direktør CEO Sekretariat

 

 

 

 

405

 

 

 

 

 

9 927

 

 

 

 

 

9 927

 

 

 

 

Gjærum, Reidar

 

 

 

 

Kommunikasjonsdirektør

 

 

 

 

791

 

 

 

 

 

28 842

 

 

 

 

445

 

 

 

 

29 287

 

 

 

 

Jacobsen, Jon Arnt

 

 

 

 

Direktør Internrevisjon

 

 

 

 

1 025

 

 

 

 

 

26 106

 

 

 

 

 

26 106

 

 

 

 

Kvelvane, Ørjan

 

 

 

 

Direktør konsernregnskap

 

 

 

 

535

 

 

 

 

 

9 332

 

 

 

 

 

9 332

 

 

 

 

Labråten, Per-Martin

 

 

 

 

Styremedlem

 

 

 

 

158

 

 

 

 

 

2 153

 

 

 

 

 

2 153

 

 

 

 

Nilsson, Jannicke

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

 

342

 

 

 

 

29 840

 

 

 

 

18 408

 

 

 

 

48 248

 

 

 

 

Nordang, Ana Fonseca

 

 

 

 

Direktør HR

 

 

 

 

432

 

 

 

 

268

 

 

 

 

3 110

 

 

 

 

1 603

 

 

 

 

4 713

 

 

 

 

Opedal, Anders

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

246

 

 

 

 

246

 

 

 

 

25 619

 

 

 

 

2 487

 

 

 

 

28 106

 

 

 

 

Rummelhoff, Irene

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

830

 

 

 

 

 

34 463

 

 

 

 

407

 

 

 

 

34 870

 

 

 

 

Skeie, Svein

 

 

 

 

Økonomidirektør

 

 

 

 

649

 

 

 

 

315

 

 

 

 

30 967

 

 

 

 

7 626

 

 

 

 

38 593

 

 

 

 

Sætre, Eldar

 

 

 

 

Konsernsjef

 

 

 

 

1 879

 

 

 

 

 

84 297

 

 

 

 

 

84 297

 

 

 

 

Torstensen, Siv Helen

 

 

 

 

Juridisk direktør

 

 

 

 

334

 

 

 

 

246

 

 

 

 

7 186

 

 

 

 

2 067

 

 

 

 

9 253

 

 

 

 

Øvrum, Margareth

 

 

 

 

Konserndirektør

 

 

 

 

1 112

 

 

 

 

324

 

 

 

 

59 884

 

 

 

 

9 301

 

 

 

 

69 185