Informasjon angående foreslått utbytte for fjerde kvartal 2019

6. februar 2020 06:47 CET | Sist endret 17. februar 2020 11:52 CET

Nøkkelinformasjon vedrørende foreslått kontantutbytte for Equinor (OSE: EQNR, NYSE:EQNR) for fjerde kvartal 2019.

  • Utbyttebeløp: 0,27
  • Annonsert valuta: USD
  • Siste dag inklusive: 14. mai 2020
  • Ex-dato: 15. mai 2020
  • Record date (eierregisterdato): 18. mai 2020
  • Betalingsdato: 29. mai 2020

Foreslått kontantutbytte er betinget av Generalforsamlingens godkjennelse 14. mai 2020.

Øvrig informasjon: Utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 22. mai 2020.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.