Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

18. februar 2020 07:46 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 14. februar 2020 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 18. februar viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 7.597.024 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12