Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

18. mars 2020 07:47 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 13. mars 2020 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 18. mars viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 8.092.892 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12