Maersk Intrepid skal bore for Martin Linge

30. april 2020 12:05 CEST
Bilde av boreriggen Maersk Intrepid
Boreriggen Maersk Intrepid. (Foto: Maersk)

Den oppjekkbare hybridriggen Maersk Intrepid har fått kontrakt for å bore tre brønner og plugge én for Martin Linge-feltet. Maersk Drilling får også rammekontrakt med Equinor.

Verdien av kontrakten er beregnet til om lag 100 millioner dollar, inkludert riggtilpasninger og oppgraderinger og ekskludert intervensjonsaktiviteter, integrerte tjenester og eventuelle insentivutbetalinger for sikre og effektive operasjoner.

Den nye avtalen skal etter planen tre i kraft i september. Avtalen inkluderer også opsjon for boring av en brønn.

– Vi er glade for avtalen som vi har inngått med Maersk Drilling. Den bygger videre på et langsiktig samarbeid, og legger til rette for kontinuerlige forbedringer innen sikkerhet og effektiv framdrift. Dette gir verdier for alle parter, sier Peggy Krantz-Underland, direktør for anskaffelser.

Bilde av Peggy Krantz-Underland og Erik Gustav Kirkemo
Peggy Krantz-Underland (t.v.), direktør for anskaffelser, and Erik Gustav Kirkemo, direktør for boring og brønn.

Tjenestene som vil bli integrert i riggavtalen er trykkbalansert boring (MPD), behandling av spillvann og borekaks og kjøring av produksjonsrør.

– Dette blir den første oppjekkbare riggen som får ettermontert en hybridpakke, som ett av flere bidrag for å redusere utslippene av klimagasser under operasjoner. Riggen blir også klargjort for bruk av automatisert boreteknologi. Til nå har riggen blitt brukt for å bedre sengekapasiteten til Martin Linge-plattformen. Vi ser fram til å komme i gang med boreoperasjonene med Maersk Intrepid, sier Erik Gustav Kirkemo, direktør for boring og brønn.

Maersk Intrepid er en CJ70 oppjekkbar rigg som er skreddersydd for operasjoner i værutsatte områder.

Relaterte sider og nedlastinger