Informasjon angående utbytte for første kvartal 2020

7. mai 2020 06:50 CEST | Sist endret 18. september 2020 07:23 CEST

Nøkkelinformasjon vedrørende kontantutbytte for Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) for første kvartal 2020. Se også børsmelding datert 23. april 2020.

Utbyttebeløp: 0,09

Annonsert valuta: USD

Siste dag inklusive: 13. august 2020

Ex-dato: 14. august 2020

Record date (eierregisterdato): 17. august 2020

Betalingsdato: 28. august 2020

Øvrig informasjon: Utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 21. august 2020.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12