Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

20. mai 2020 07:43 CEST

Aksjene som DNB kjøper på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. mai 2020 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 20. mai 2020 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 8.866.177 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12