Transaksjoner i kapitalmarkedet

18. mai 2020 22:28 CEST
Person klatrer i trapp på Meløya
Photo: Equinor. © Einar Aslaksen

Mandag 18. mai 2020 gjennomførte  Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR), med garanti fra Equinor Energy AS, en transaksjon i kapitalmarkedet til en totalverdi av 1,5 milliarder dollar. 

Transaksjonen i obligasjonsmarkedet består av følgende transjer: 
 

  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 0,75 mrd med 1,75% i kupong, forfall 22. jan 2026
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 0,75 mrd med 2,375% i kupong, forfall 22. mai 2030

Lånebeløpet skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt. Dette kan inkludere tilbakebetaling og tilbakekjøp av utestående gjeld eller andre formål beskrevet i tilleggsprospektet utarbeidet for denne låneutstedelsen.

Lånene er fulltegnet og oppgjørsdato er 22. mai 2020.

Kontaktpersoner

Investorrelasjoner
Peter Hutton, direktør for investorrelasjoner,
+44 7881 918 792 

Presse
Bård Glad Pedersen, Informasjonsdirektør,
+47 918 01 791

Finans 
Annant Shah, Vice President, Capital Markets, 
+44 203 204 3200

Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å kjøpe verdipapirer i Equinor ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning.

Utstedelsen er gjort i samsvar med selskapets gjeldende registreringsdokument hos Securities and Exchange Commission («SEC»). Utstedelsen er gjort utelukkende med grunnlag i prospektet og det tilhørende tilleggsprospektet. Prospektet og tilhørende foreløpige tilleggsprospekt kan lastes ned fra nettsidene til SEC, www.sec.gov. Alternativt kan dokumentene etterspørres per telefon fra (1) BofA Securities, Inc. At (0044) 1-800-294-1322, (2) Barclays Capital Inc. på (0044) 1-888-603-5847, (3) BNP Paribas Securities Corp. på (0044)1-800-854-5674, (4) DNB Markets, Inc. på  (0044) 1-212-681-3800, (5) Goldman Sachs & Co. LLC på  (0044)1-866-471-2526 eller (6) J.P. Morgan Securities LLC på  (0044)1-212-834-4533.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12