Meldepliktig handel

2. juni 2020 07:46 CEST | Sist endret 2. juni 2020 08:00 CEST

Følgende primærinnsidere har den 29. mai 2020 anskaffet aksjer i Equinor (OSE: EQNR NYSE: EQNR) til kurs på NOK 141,15 pr. aksje i forbindelse med selskapets langtids incentivordning.

Langtids incentivordningen er et fast lønnselement som blir beregnet som en andel av deltakernes grunnlønn, og er på 20-30 prosent avhengig av deltakernes stilling. Selskapet kjøper aksjer tilsvarende netto års sum på vegne av deltakeren. Aksjene er bundet i tre år.

Detaljer om fordeling av aksjer er angitt i tabellen under. Handelen er gjort med DNB Markets som megler.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Navn

Tittel

Aksjer tildelt primærinnsider

Aksjer tildelt nærstående

Ny aksjebeholdning primærinnsider

Ny aksjebeholdning nærstående

Ny samlet aksjebeholdning

Bacher, Lars Christian

Konserndirektør

3 710

 

35 321 

 

35 321

Dodson, Timothy

Konserndirektør

3 254

 

41 396

 

41 396

Eitrheim, Pål

Konserndirektør

3 385

 

16 687

 

16 687

Gjærum, Reidar

Kommunikasjonsdirektør

1 961

 

31 149

445

31 594

Kvelvane, Ørjan

Direktør konsernregnskap

1 468

 

11 037

 

11 037

Løseth, Tore M.

Fungerende konserndirektør

1 502

 

12 555

 

12 555

Nilsson, Jannicke

Konserndirektør

3 205

 

33 429

18 554

51 983

Nordang, Ana Fonseca

Direktør HR

1 798

 

5 196

1 711

6 907

Nylund, Arne Sigve

Konserndirektør

4 036

 

24 336

 

24 336

Opedal, Anders

Konserndirektør

3 830

 

29 557

2 578

32 135

Reitan, Torgrim

Konserndirektør

3 376

 

53 261

1 574

54 835

Rummelhoff, Irene

Konserndirektør

3 802

 

38 729

407

39 136

Serck Hansen, Sverre

Fungerende finansdirektør

 

1 702

3 180

10 748

13 928

Skeie, Svein

Økonomidirektør

1 646

 

32 893

7 777

40 670

Sætre, Eldar

Konsernsjef

9 327

 

94 501

 

94 501

Torstensen, Siv Helen

Juridisk direktør

1 951

 

9 450

2 193

11 643

Økland, Jens

Fungerende konserndirektør

2 500

 

26 802

 

26 802

Øvrum, Margareth

Konserndirektør

4 025

 

64 427

9 443

73 870