Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

19. august 2020 07:46 CEST

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 14. august 2020 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 19. august 2020 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 9.958.906 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12