Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

20. juli 2020 08:51 CEST

Aksjene som DNB kjøper på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. juli 2020 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 20. juli 2020 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 9.600.317 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12