Equinor og partnerne fortsetter utvikling av nullutslippsklynge i Storbritannia

7. oktober 2020 13:17 CEST | Sist endret 7. oktober 2020 13:24 CEST
Saltend Chemicals Park med "Zero starts here" skilt i forgrunnen
(Illustrasjoner: The Zero Carbon Humber (ZCH) Partnership)

Equinor har, levert et felles forslag om å skape en lavutslippsklynge i Humber, Storbritannias største og mest karbonintensive industriområde sammen med elleve andre selskaper og organisasjoner.

Logoene til Zero Carbon Humber partnerne

Søknaden fra Zero Carbon Humber (ZCH)-alliansen er første skritt mot å skape verdens første industriklynge med null utslipp innen 2040, og skal støtte grønn vekst i den nordøstlige delen av England. Budet som ble kunngjort i dag for økonomisk støtte av fase to fra britiske myndigheters Industrial Strategy Challenge Fund, bygger på en vellykket søknad om fase 1, som ble kunngjort i april.

ZCH-alliansen omfatter Equinor, Associated British Ports, British Steel, Centrica Storage Ltd, Drax Group, Mitsubishi, National Grid Ventures, px Group, SSE Thermal, Saltend Cogeneration Company Limited, Uniper samt Advanced Manufacturing Centre (AMRC) ved University of Sheffield.

– Vi er stolt over å være leder av Zero Carbon Humber, hvor vi samarbeidser med en bred gruppe framtidsrettede selskaper. Dette forslaget kan gi store fordeler for Humber-området, beskytte industri , skape jobber, fremme økonomisk vekst og redusere utslipp. Budet vårt reflekterer hvilken handling som vil kreves for at Storbritannia skal nå sitt mål om null utslipp innen 2050, sier Al Cook, konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling og landsjef for Storbritannia i Equinor.

Bilder av Al Cook og Grete Tveit
Al Cook (t.v.), konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling og landsjef for Storbritannia i Equinor, og Grete Tveit, direktør for lavkarbonløsninger i Equinor.

Budet består av to elementer. Det første er det Equinor-ledede hydrogenprosjektet H2H Saltend (Hydrogen to Humber Saltend) i Saltend Chemicals Park nær Hull. H2H Saltend blir det største anlegget av sitt slag i verden for omdanning av gass til hydrogen i kombinasjon med karbonfangst.. Når produksjonen starter, vil H2H Saltend redusere industriutslippene med nærmere 900.000 tonn CO2 per år.

Det andre elementet er et rørledningsnett for hydrogen og CO2 ,utviklet av National Grid Ventures. Rørledningene skal forbinde H2H Saltend til andre industrianlegg i Humber-området, slik at de kan gå over til å bruke hydrogen som brennstoff eller fange sine utslipp. Disse industrianleggene omfatter kraftverket Drax, SSE Thermals anlegg i Keadby, Unipers anlegg i Killingholme og British Steel i Scunthorpe.

Illustrasjon av Zero carbon Humber-løsningen

– Vi tror at hydrogen og karbonfangst er nødvendig for å rense tungindustri og for å nå nullutslippsmålet. Teknologiene er utprøvd. Det er nå et spørsmål om å sette teknologienesammen og ta den i bruk. Vi har hatt stor framgang for våre planer for å avkarbonisere Humber-området sammen med våre samarbeidspartnere. Gjennom et videre samarbeid med nasjonale og lokale samarbeidspartnere, er vi overbevist om at vi kan realisere planene, sier Grete Tveit, direktør for lavkarbonløsninger i Equinor.

CO2-utslipp fra H2H Saltend og de andre anleggene i Humber-området vil bli sendt i rør til Easington på kysten av Yorkshire, og deretter til sokkelen for permanent lagring under havbunnen i den sørlige delen av Nordsjøen på britisk sokkel. Et konsortium av energiselskaper i verdensklasse, deriblant Equinor, arbeider med å utvikle infrastrukturen for transport til sokkelen og for lagring, og dette nettverket vil bli delt med industriklyngen i Teesside, der Equinor også er partner i avkarboniseringsprosjektet Net Zero Teesside.

Den samlede størrelsen på ZCH-forslaget er på 75 millioner GBP, og består av privat og offentlig støtte. Støtten vil bli brukt til å fortsette arbeidet mot en endelig investeringsbeslutning i løpet av 2023, og en mulig oppstart av H2H Saltend-prosjektet og tilhørende infrastruktur i 2026.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

  • Eskil Eriksen, eseri@equinor.com, +47 95882534

Relaterte sider

Kart over Zero Carbon Humber-løsningen