Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

20. oktober 2020 07:45 CEST

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. oktober 2020 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 20. oktober 2020 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 10.725.880 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12