Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

18. november 2020 07:48 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 13. november 2020 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 18. november 2020 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 11.105.015 aksjer.

Som en konsekvens av overgang til pensjon fra årsskiftet tildeles Margareth Øvrum denne måneden bonusaksjer basert på sparing i 2018, 2019 og 2020.

Hun fikk tildelt 4.139 Equinor-aksjer, og har nå totalt 78.009 Equinor-aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12