Aker Solutions tildelt ny Sverdrup-kontrakt

16. desember 2020 08:00 CET
Foto av Johan Sverdrup-feltet
Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Equinor og partnerne i Johan Sverdrup-lisensen har tildelt Aker Solutions kontrakten for offshore sammenkobling (hook up) av den femte plattformen på Johan Sverdrup-feltet. Kontrakten vil på det meste sysselsette rundt 1.300 personer og kan ha en verdi på opp mot 500 millioner kroner.

Johan Sverdrup fase 2 består blant annet av en ny prosessplattform som bygges av Aibel. Etter sammenstilling nær land i 2021 blir den slept tilbake til Haugesund for ferdigstilling før den skal installeres på feltet våren 2022.

Kontrakten som nå er tildelt Aker Solutions omfatter blant annet tilkobling til feltet og annet oppkobling- og ferdigstillingsarbeid som må gjøres etter at plattformen er installert for å klargjøre den for drift. Den skal kobles opp til det eksisterende feltet med gangbro over til den eksisterende stigerørsplattformen.

– Aker Solutions hadde en tilsvarende kontrakt i første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen.  Nå har Aker Solutions oppdraget med å modifisere stigerørsplattformen for fase 2, og kan gå direkte videre til oppdraget med å koble opp og ferdigstille den nye prosessplattformen i havet i 2022, sier Bjarne Bakken, prosjektdirektør for Johan Sverdrup fase 2.

Planlegging av arbeidet vil starte umiddelbart. På topp i 2022 vil prosjektet sysselsette om lag 1.200 personer fordelt på 3 skift på 400 personer i havet, i tillegg til en landorganisasjon på om lag 100 personer.  Etter planen skal Johan Sverdrup fase 2 starte produksjonen i fjerde kvartal 2022.

– Johan Sverdrup fase 2 vil bidra med høy verdiskaping og rekordlave utslipp, og skaper aktivitet og ringvirkninger i Norge. Over 90 prosent av kontraktene for prosjektet er tildelt norske leverandører. Kontraktene er tildelt i sterk internasjonal konkurranse, noe som viser at norsk leverandørindustri er konkurransedyktig, sier Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor.

Partnerskap: Equinor Energy AS: 42,6267 % (operatør), Lundin Energy Norway AS: 20 %, Petoro AS 17,36 %, Aker BP ASA: 11,5733 % og Total E&P Norge AS: 8,44 %

Relatert side

Fakta om Johan Sverdrup

  • Johan Sverdrup er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel, med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter. Ambisjonen for feltet er å oppnå en utvinningsgrad over 70 prosent.
  • Balanseprisen for full feltutbygging er på under 20 dollar per fat. Forventede driftskostnader etter platåproduksjon er under 2 dollar per fat.
  • Sverdrup har det første året i produksjon produsert olje for om lag 50 milliarder kroner – det vil si rundt 130 millioner fat olje (beregnet ut fra en snittpris på 40 USD/boe.)
  • Ett fat olje produsert på Sverdrup har det første året sluppet ut 0.17 kilo CO2 - nesten 100 ganger lavere CO2-utslipp enn snittet globalt (målt i kg CO2 per fat produsert). Dette skyldes i all hovedsak elektrifisering fra land.
  • Johan Sverdrup fase 2 omfatter bygging av en ny prosessplattform, modifiseringer av stigerørsplattformen, fem havbunnssystemer samt tilrettelegging av kraft fra land til felt på Utsirahøyden: Edvard Grieg, Ivar Aasen, Gina Krog og Sleipner. De fire eksisterende plattformene på Johan Sverdrup-feltet er allerede forsynt med kraft fra land.