Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

20. januar 2021 07:52 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. januar 2021 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 20. januar 2021 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

I tillegg er det tildelt bonusaksjer basert på deltakelse i aksjespareprogrammet i 2018.

Etter viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 9.198.273 aksjer.

Som deltakere i aksjespareprogrammet har Equinors primærinnsidere, samt deres nærstående, fått tildelt bonusaksjer til gjennomsnittspris på NOK 165,54 pr. aksje. Detaljer om fordeling av aksjer er angitt i tabellen nedenfor.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Navn

Tittel

Aksjer tildelt primær-innsider

Aksjer tildelt nærstående

Ny
aksje-beholdning primærinnsider

Ny aksje-beholdning nærstående

Ny samlet
aksje-
beholdning

Cook, Alasdair

Konserndirektør

681

 

3 130

 

3 130

Frey-Martinez, Jose

Leder av CEO Office

211

 

4 103

 

4 103

Holm, Mads

Direktør finans

269

 

1 387

 

1 387

Hove, Kjetil

Konserndirektør

668

 

15 223

 

15 223

Jacobsen, Jon Arnt

Direktør Internrevisjon

800

 

28 119

 

28 119

Karlsen, Rune

Konstituert økonomi direktør

314

 

7 338

 

7 338

Kvelvane, Ørjan

Direktør konsernregnskap

371

 

11 871

 

11 871

Labråten, Per-Martin

Styremedlem

122

 

2 484

 

2 484

Lindbæk, Jannik

Kommunikasjonsdirektør

544

 

9 175

 

9 175

Lockhart, Carri

Direktør

817

 

6 635

 

6 635

Løseth, Tore M.

Konstituert konserndirektør

455

 

13 424

 

13 424

Møllerstad, Hilde

Styremedlem

282

302

5 574

3 877

9 451

Nilsson, Jannicke

Konserndirektør

732

266

34 911

19 105

54 016

Nordang, Ana Fonseca

Direktør HR

362

207

6 124

2 129

8 253

Opedal, Anders

Konsernsjef

186

186

29 954

2 942

32 896

Rummelhoff, Irene

Konserndirektør

728

 

40 364

407

40 771

Skeie, Svein

Konstituert finansdirektør

517

287

33 959

8 359

42 318

Torstensen, Siv H. R.

Juridisk direktør

430

192

10 493

2 633

13 126