Meldepliktig handel

21. januar 2021 10:56 CET

En primærinnsider i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har solgt aksjer i Equinor ASA:

Hilde Møllerstad, styremedlem i Equinor ASA, har den 21. januar 2021 solgt 2.000 aksjer i Equinor ASA til en pris per aksje på NOK 168,10. Møllerstad og hennes nærstående vil etter kjøpet totalt eie 6.485 aksjer i Equinor ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12