Metanolfabrikken på Tjeldbergodden har startet produksjon

20. februar 2021 08:08 CET | Sist endret 20. februar 2021 08:12 CET
Bilde av Tjeldbergodden-anlegget
Metanolfabrikken på Tjeldbergodden. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Metanolanlegget på Tjeldbergodden er nå tilbake i produksjon, etter å ha vært ute av drift siden brannen 2. desember 2020.  Forberedelsene med sikker oppstart har gått etter planen og anlegget er i gang med å levere metanol til markedet. 

Brannen oppstod i kompressor bygget innenfor metanolfabrikkens område på Tjeldbergodden. Som følge av hendelsen ble luftgassfabrikken og metanolanlegget stengt ned. Ingen kom til skade i brannen. 

Vår første prioritet har vært sikker og trygg oppstart av anlegget. Jeg vil takke alle som har bidratt til å få anlegget tilbake i drift, både våre egne ansatte og ekstern ekspertise. Det tar tid å få sjekket ut alle tekniske forhold og skader etter brannen. Grundige inspeksjoner i anlegget, testing og validering av utstyr som kan ha blitt påvirket av brannen er gjennomført. Underveis i arbeidet har det vært viktig å ta ut læring fra hendelsen og sikre at vi har tekniske og operative barrierer på plass før oppstart. Det grundige arbeidet gjør oss trygg på at anlegget produserer sikkert og stabilt, sier Lena Skogly, anleggsdirektør på Tjeldbergodden.  

Equinors gransking av brannen 2. desember pågår fortsatt. 

Relaterte sider