Informasjon angående foreslått utbytte for fjerde kvartal 2020

10. februar 2021 06:47 CET

Nøkkelinformasjon vedrørende foreslått kontantutbytte for Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) for fjerde kvartal 2020.

Utbyttebeløp: 0,12

Annonsert valuta: USD

Siste dag inklusive: 11. mai 2021

Ex-dato : 12. mai 2021

Record date (eierregisterdato): 14. mai 2021

Betalingsdato: 27. mai 2021

Foreslått kontantutbytte er betinget av Generalforsamlingens godkjennelse 11. mai 2021.

Øvrig informasjon: Utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 19. mai 2021.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12