Gjennombrudd for havvind i Polen

4. mai 2021 20:23 CEST | Sist endret 5. mai 2021 08:08 CEST
Kart over prosjektene Bałtyk II og Bałtyk III

I dag kunngjorde polske myndigheter (Energy Regulatory Office, ERO) at Bałtyk II- og Bałtyk III-prosjektene er tildelt differansekontrakter («Contracts for Difference») i forbindelse med første fase av havvindutbygging i Polen. Prosjektene, som Equinor og Polenergia samarbeider om, har mulighet for en samlet kapasitet på 1440 MW og er blant de første som får tildelt havvindlisenser i Polen.

– Kontraktene for Bałtyk II- og Bałtyk III-prosjektene er et gjennombrudd for Equinor i Polen, og de bidrar til at landet kan nå sine ambisjoner om en endret energimiks. En fullskala utbygging av de to prosjektene vil utgjøre et nytt knutepunkt for havvind i Østersjøen. De vil skape industriaktivitet og arbeidsplasser som understøtter den polske økonomien, og levere billig fornybar strøm til polske hjem og bedrifter. Tildelingene bekrefter vår strategi om å skape verdi innen havvind fra tidlig inngang i attraktive markeder i stor skala, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor.

Tildelingene fra ERO er en viktig milepæl i arbeidet med å realisere Bałtyk II og Bałtyk III. Prosjektene inngår i første fase av Polens ambisiøse plan for havvindutbygging og vil bidra sterkt i Polens grønne skifte og utvikling av den lokale forsyningskjeden.

Differansekontraktene er tildelt til en pris på 319,60 (*) Polske zloty (PLN) per MWh for opp til 25 år, og er betinget av enkelte justeringer og endelig godkjenning fra polske myndigheter og Europakommisjonen.

Polen har en ambisjon om å bygge ut havvindkraft på 5,9 GW innen 2030, og inntil 11 GW innen 2040. Med en kombinert kapasitet på 1440 MW kan Bałtyk II og Bałtyk III produsere nok fornybar havvindkraft til å forsyne to millioner polske hjem. De er blant de største havvindprosjektene som nå er under planlegging i Polen.

I påvente av alle nødvendige avtaler og avhengig av endelig investeringsbeslutning fra Equinor og Polenergia, kan byggearbeidene starte så tidlig som i 2024.

Bilder av Pål Eitrheim og Ingunn Svegården
Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor, og Ingunn Svegården, direktør for fremvoksende markeder i Equinor.

– Tildelingen av differansekontraktene for Bałtyk II- og III-prosjektene er en viktig milepæl i arbeidet med å nå Equinors ambisjoner i Polen og Østersjø-området. Sammen med vår partner Polenergia ser vi fram til å videreutvikle disse prosjektene for å skape verdi, også lokalt. Østersjøen vil fremover være en betydelig ressurs for havvindkraft, og vi er bare i begynnelsen av å realisere områdets fulle potensial, sier Ingunn Svegården, direktør for fremvoksende markeder i Equinor.

Equinor var blant de første internasjonale utbyggerne som gikk inn på det polske havvindmarkedet i 2018 gjennom kjøp av en eierandel på 50 prosent i Bałtyk II- og Bałtyk III-prosjektene fra Polenergia. Equinor kjøpte deretter en eierandel på 50 prosent av tidligfase prosjektet Bałtyk I fra Polenergia.

Equinor skal være operatør for prosjektene i utviklings-, bygge- og driftsfasene.

(*) PLN 319,60 per MWh tilsvarer om lag 70 euro per MWh etter dagens valutakurs.

Pressetalsperson:
Sissel Rinde
Media Relations 
+47 412 60 584 (mobil)

Relaterte sider og nedlastinger

Om prosjektene

  • MFW Bałtyk II og MFW Bałtyk III skal bygges ut i den sørvestlige delen av Østersjøen, innenfor Polens eksklusive økonomiske sone.
  • Prosjektene dekker til sammen et område på om lag 240 kvadratkilometer og ligger 22-37 km fra den polske kysten. Vanndypet i området varierer fra om lag 25 til 40 meter.
  • Equinor utvikler Bałtyk I-, Bałtyk II- og Bałtyk III-prosjektene sammen med partner Polenergia.
  • MFW Bałtyk I-området har potensial til å produsere inntil 1560 MW. Det prosjektet følger en annen tidsplan, og blir utviklet i henhold til den.
     

Om Equinor

Equinors ambisjon er å være et ledende selskap i det grønne skiftet, og bygger en betydelig posisjon innen fornybar energi. Equinor leverer i dag fornybar kraft fra havvindparker i Storbritannia og Tyskland til mer enn én million europeiske hjem. Selskapet har posisjonert seg for havvindutbygginger i Nordsjøen, på østkysten av USA og i Østersjøen. I Polen er Equinor involvert i tre havvindprosjekter: MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II og MFW Bałtyk III. Equinor og Polenergia har en eierandel på 50 prosent hver i de tre prosjektene.