Equinor skal legge frem sin plan for energiomstilling til rådgivende votering for aksjonærene

19. april 2021 12:00 CEST | Sist endret 19. april 2021 12:17 CEST
Illustrasjon - energiomstilling

Equinor vil fra neste års generalforsamling legge frem sin plan for energiomstilling hvert tredje år til rådgivende votering for aksjonærene. Equinor vil rapportere på måloppnåelse årlig.

– Bærekraft har vært integrert i Equinors strategi og forretningsmodell i flere tiår, men med en plan for vår energiomstilling inviterer vi aksjonærene til å få en enda bedre oversikt over hva vi gjør og hvordan vi leverer på ambisjonene, sier styreleder Jon Erik Reinhardsen.

– Equinor ønsker å være et ledende selskap i det grønne skiftet. Vi tror denne energiomstillingsplanen kan være med å tilrettelegge for et mer aktivt engasjement og samarbeid om våre muligheter fremover, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Bilder av  Jon Erik Reinhardsen og Anders Opedal
Styreleder Jon Erik Reinhardsen (t.v.) og konsernsjef Anders Opedal.

Selskapet er blant de første i industrien som introduserer en plan for en slik omstilling, noe som bygger videre på Equinors nåværende klimaambisjoner og -tiltak. I fjor annonserte selskapet et bredt spekter med klimaambisjoner, som ble ytterligere forsterket med ambisjonen om klimanøytralitet innen 2050. Equinor vil annonsere hvordan selskapet jobber for å nå ambisjonen om klimanøytralitet på kort- og mellomlang sikt på kapitalmarkedsdagen 15. juni 2021.

– Lønnsom vekst innenfor fornybar energi, utvikling av lavkarbonløsninger og optimalisering av en olje- og gassportefølje med lave utslipp, er hovedkomponentene i vår omstillingsstrategi. Det handler om å nå våre klimaambisjoner og bidra til det grønne skiftet, samtidig som vi ivaretar miljø og beskytter biologisk mangfold, sier Opedal.

I tillegg legger Equinor frem en ny tilnærming til hvordan selskapet jobber for å ivareta biologisk mangfold. Equinor etablerer frivillige ekskluderingssoner for egne operasjoner og aktiviteter. For nye Equinor-opererte utbyggingsprosjekter lokalisert i verneområder, eller områder med høyt biologisk mangfold, vil selskapet utvikle en netto positiv tilnærming (1). Selskapet forplikter seg også til å dele mer data og informasjon om biologisk mangfold som kan brukes til forskning.

En detaljert oversikt over selskapets forpliktelser og Equinors tilstedeværelse i, eller nær, verneområder, eller områder med høyt biologisk mangfold er tilgjengelig på hjemmesiden.

***
(1) Comprises “Key biodiversity areas” included in the World Database on Key Biodiversity Areas managed by International Union for Conservation of Nature (IUCN) and Particularly Valuable and Sensitive Areas (“Særlig verdifulle og sårbare områder”) on the Norwegian Continental Shelf

Nedlastinger