Innkalling til ordinær generalforsamling 11. mai 2021

19. april 2021 12:00 CEST
Bilde fra generalforsamlingen 2020
(Photo: Arne Reidar Mortensen)

Equinor ASAs (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) ordinære generalforsamling finner sted 11. mai 2021 klokken 16.00 (CEST).

På grunn av covid-19 situasjonen vil generalforsamlingen i år gjennomføres digitalt med elektronisk stemmegivning. Se vedlagte guide for nettbasert deltakelse. Det er også mulig å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Ytterligere informasjon finnes under "Deltakelse" i innkalling til generalforsamling.

Fullstendig innkalling, agenda og vedlegg er vedlagt. Se også ytterligere informasjon på www.equinor.com/generalforsamling

Investorkontakt:

Erik Gonder
+ 47 99562611
ergon@equinor.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Relaterte sider og nedlastinger