Łeba valgt som havneby for drifts- og vedlikeholdsbase for havvind i Østersjøen

27. mai 2021 10:07 CEST | Sist endret 27. mai 2021 11:34 CEST
Polen-kart

Equinor har fullført kjøpet av et område i havnebyen Łeba i Polen, der det skal etableres en drifts- og vedlikeholdsbase for de polske havvindprosjektene i Østersjøen. Equinor blir dermed den første utvikleren av havvindparker som sammen med partneren Polenergia kunngjør hvilken havneby som er valgt til å være base for vedlikehold av havvindparkene som utvikles i Polen.

Equinor skal bygge, eie og drive basen, som skal støtte Bałtyk-prosjektene som Equinor og Polenergia samarbeider om, og basen kan også støtte andre prosjekter fremover. Equinor og Polenergia utvikler i fellesskap havvindprosjektene Bałtyk III, Bałtyk II og Bałtyk I. Bałtyk III og Bałtyk II, med en samlet kapasitet på 1440 MW, fikk tildelt differansekontrakter (contracts for difference, CfD) av polske myndigheter (Energy Regulatory Office, ERO) 4. mai i år.

– Valget av Łeba for plassering av drifts- og vedlikeholdsbasen for Bałtyk II og Bałtyk III er et nytt steg i utviklingen av Bałtyk-prosjektene. Vi foretar en langsiktig investering i Łeba som et framtidig knutepunkt for havvind i Polen. Vi skaper varig lokal verdi gjennom våre prosjekter i Polen, og drifts- og vedlikeholdsbasen betyr jobber og investeringer for Łeba og regionen. Vi er glade for å kunne bidra til et nytt kapittel i Łebas rike maritime tradisjon, og vi vil fortsette dialogen med alle interessegrupper etter hvert som havvindindustrien i Polen tar form, sier Michal Kolodziejczyk, Equinors landsjef i Polen.

Michal Kolodziejczyk (t.v.), Equinors landsjef i Polen, og Michał Michalski, konsernsjef i Polenergia.

– Vi ser på våre havvindprosjekter som viktige bidragsytere i transisjonen, ikke bare i energitransisjonen, men også for den polske økonomien og for Europa. Vårt mål for prosjektutviklingen er ikke bare å redusere utslipp og å støtte en endring i energimiksen, men også å skape flere jobber, modernisere polske selskaper og å bidra til innovasjon og konkurransefortrinn for polsk industri. Derfor, har vi sammen med vår partner planer som skal støtte utviklingen av polsk vindindustri, som bygger en lokal leverandørkjede som kan stegvis kan komme opp og stå. Det første og veldig viktige steget er valget av havnebyen Leba som operasjons- og vedlikeholdsbase for Bałtyk II and Bałtyk III prosjektene, sier konsernsjef i Polenergia, Michał Michalski.

Den planlagte drifts- og vedlikeholdsbasen vil fungere som et logistikk-knutepunkt for Bałtyk-prosjektene, med kontor, lager og transportmuligheter. Łebas nærhet til Bałtyk havvindparkene vil bidra til økt sikkerhet og optimalisering av driftskostnader.

En investering i Łeba vil gi muligheter for byen og området rundt når det gjelder lokal forsyningskjede og sysselsetting. For å drive en havvindpark kreves det blant annet vedlikeholdsteknikere, som hovedsakelig vil arbeide til havs, og kontorpersonell som skal støtte driften fra land.

Bałtyk-prosjektene til Equinor og Polenergia er blant de største havvindparkene som er under utbygging i Polen. Bałtyk III og Bałtyk II kan produsere nok fornybar havvindkraft til å forsyne to millioner polske hjem med strøm. Bygging av infrastrukturen til havvindparkene kan begynne så tidlig som i 2024.

Relaterte sider og nedlastinger

Om prosjektene

  • MFW Bałtyk II og MFW Bałtyk III er et 50-50-samarbeid mellom Equinor og Polenergia, med en kapasitet på inntil 1440 MW. Equinor er operatør for prosjektene i utviklings-, bygge- og driftsfasene.
  • MFW Bałtyk II og MFW Bałtyk III dekker et samlet område på om lag 240 kvadratkilometer, som ligger mellom 22 og 37 kilometer fra kysten. Vanndypet varierer fra om lag 25 til 40 meter.
  • I tillegg til MFW Bałtyk II og MFW Bałtyk III samarbeider Equinor og Polenergia om utbygging av MFW Bałtyk I-området, som har potensial til å produsere inntil 1560 MW. MFW Bałtyk I følger en annen tidsplan, og blir utviklet i henhold til den.

Om Equinor

  • Equinors ambisjon er å være et ledende selskap i det grønne skiftet, og bygger en betydelig posisjon innen fornybar energi. Equinor leverer i dag fornybar kraft fra havvindparker i Storbritannia og Tyskland til mer enn én million europeiske hjem.
  • Selskapet har posisjonert seg for havvindutbygginger i Nordsjøen, på østkysten av USA og i Østersjøen. I Polen er Equinor involvert i tre havvindprosjekter: MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II og MFW Bałtyk III. Equinor og Polenergia har en eierandel på 50 prosent hver i de tre prosjektene.