Godkjent utbygging av Breidablikk-feltet sikrer aktivitet og arbeidsplasser

29. juni 2021 15:21 CEST
Breidablikk feltillustrasjon

Plan for utbygging og drift av Breidablikk-feltet i Nordsjøen er godkjent av norske myndigheter. Investeringene for feltet er om lag 18,6 milliarder kroner. Planlagt produksjonsoppstart for feltet er første halvår 2024.

Equinor og partnerne Petoro, Vår Energi og ConocoPhillips Skandinavia, leverte utbyggingsplaner for området til myndighetene i september 2020. Forventet utvinning fra feltet er omtrent 200 millioner fat olje.

– Vi er svært glade for at myndighetene har godkjent utbyggingsplanene for Breidablikk-feltet. Utbyggingen av et av de største oljefunnene som ikke er utviklet på norsk sokkel, vil gi betydelige verdier til det norske samfunnet og eierne og sikrer stor aktivitet og arbeidsplasser i mange år fremover, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

70 % av verdiskapingen i utbyggingsfasen tilfaller norske bedrifter og det er allerede tildelt kontrakter til selskaper i Norge til en verdi på over 8 milliarder norske kroner.

Breidablikk skal bygges ut med en havbunnsløsning som består av 23 oljeproduserende brønner fra fire havbunnsrammer. Feltet vil bli koblet opp mot Grane-plattformen for prosessering før oljen skal ilandføres til Sture-terminalen. Produksjonen skal overvåkes med avanserte digitale verktøy fra Equinors integrerte operasjonssenter på Sandsli og vil sikre høy verdiskaping fra brønnene.

– Det er fortsatt store ressurser igjen og vi har en infrastruktur i verdensklasse på norsk sokkel. Breidablikk-utbyggingen viser hvordan en kompetent norsk petroleumsnæring fortsatt utvikler innovative, kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger med god samfunnsøkonomi, sier Kjetil Hove, konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge i Equinor.

Arne Sigve Nylund (t.v.) og Kjetil Hove - portretter
Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor, og Kjetil Hove, konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge i Equinor.

Breidablikk-feltet skal bygges ut med en separat kabel for tilførsel av elektrisk kraft og fiberoptisk kommunikasjon fra Grane-plattformen. Dette er en relativt ny teknologi som kan redusere kostnaden ved en fremtidig videre utvikling av feltet. Dette vil også tilrettelegge for bruk av ladestasjoner for undervannsdroner på havbunnen.

Breidablikk fases inn i en periode hvor Grane har fallende oljeproduksjon og vil bidra til å opprettholde aktivitetsnivået på plattformen. Prosjektet er nå i gang med modifikasjonsarbeidet som skal utføres på Grane-plattformen.

Konkurransedyktig norsk leverandørindustri
Alle de store leverandørene er nå valgt og norsk leverandørindustri har fått flere viktige oppdrag.

 • Aker Solutions er tildelt kontrakt for produksjonsanlegg på havbunnen.  Kontrakten består av leveranse av fire bunnrammer og opptil 23 ventiltrær med tilhørende komponenter. Rundt 300 årsverk i Norge vil være tilknyttet prosjektet for leverandøren, med prosjektledelse og ingeniørarbeid på Fornebu og Tranby, fabrikasjon i Egersund og service organisasjon på Ågotnes. I tillegg kommer leveranser fra Storbritannia, Malaysia og Brasil.
 • Wood er tildelt kontrakt for modifisering og oppgradering av Grane-plattformen for å kunne ta imot olje fra undervannsanlegget på Breidablikk-feltet.  Det forventes at oppdraget vil gi over 500 årsverk i Norge. Ingeniørarbeidet vil bli utført i Sandefjord og fabrikasjonen vil skje i Stavanger.
 • TechnipFMC er tildelt kontrakt for rørlegging og marine installasjonstjenester. Tildelingen bidrar til å opprettholde arbeidsplasser hos TechnipFMC i Norge, blant annet på spolebasen i Orkanger, der rørledningene blir produsert før de kveiles på installasjonsfartøyet. TechnipFMC skal også levere kontroll og kraftkabel (Umbilical) som produseres i Storbritannia.
 • Odfjell Drilling og riggen Deepsea Aberdeen har fått avtale for å bore brønner for Breidablikk. Det er beregnet at kontrakten vil sikre 200 årsverk i Norge knyttet til selve riggen, og ytterligere 20-40 årsverk relatert til støttefunksjoner.
 • Schlumberger Norge har fått intensjonsavtale for integrerte bore- og brønntjenester på Breidablikk-feltet. Arbeidet bidrar med viktig aktivitet for leverandørens organisasjon i Norge. Tjenestene vil bli utført offshore støttet av leverandørens fasiliteter og organisasjon i Norge.
 • Alcatel Submarine Networks er tildelt kontrakt for fiberoptisk og elektrisk infrastruktur fra Grane-plattformen til produksjonsanlegget på havbunnen. Produksjon vil foregå i Frankrike og Storbritannia.
 • Floatel International er tildelt kontrakt for flotelltjeneste. Selskapet leverer en flytende boligrigg som vil knytte seg til Grane-plattformen via en gangbro og yte service i forhold til overnatting og catering. Catering og baseservice vil bli levert av norske underleverandører.
 • H. Butting GmbH & Co. KG og Mitsui & Co. Norway AS har fått tildelt kontraktene for rørleveranser. Produksjonen har foregått i henholdsvis Tyskland og Japan.

Partnere: Equinor Energy AS (operatør), Petoro AS, Vår Energi AS og ConocoPhillips Skandinavia AS.

Relaterte sider og nedlastinger

Breidablikk-feltet

 • Breidablikk-feltet ligger nordøst for Granefeltet
 • Havdyp er ca. 130 m
 • Hydrokarbonene på Breidablikk-feltet strekker seg over et område på ca. 37 km2
 • Utbygging:
  • 23 oljeprodusenter
  • Fire havbunnsrammer med seks slisser
  • To 14’’ produksjonsrør
  • En 8’’ gassløftlinje
  • En kontrollkabel for hydraulikk og kjemikalier (umbilical)
  • En fiberoptisk kontrollkabel for kraft og kommunikasjon

Grane-feltet

 • Grane er et oljefelt i Nordsjøen som er bygd ut med en integrert bolig-, prosess- og boreplattform med bunnfast stålunderstell
 • Feltet ble funnet i 1991, og produksjonen startet i 2003
 • Plattformen ligger om lag 185 kilometer vest for Haugesund.
 • Havdypet ved plattformen er 127 meter
 • I et ordinært driftsår uten større prosjekter sysselsetter Grane-feltet ca. 350 årsverk

Sture-terminalen

 • Sture-terminalen i Øygarden kommune i Vestland fylke er en viktig utskipningshavn for råolje.
 • Terminalen tar imot oljen fra Grane-feltet via Grane Oil Pipeline (GOP) som er en 212 kilometer lang oljerørledning