Partnersamarbeid om første store offshorepark for grønt hydrogen i tysk del av Nordsjøen

23. juli 2021 13:00 CEST
Offshore hydrogen park - illustration
(Illustrasjon: AquaVentus)

Prosjektpartnerne RWE, Shell, Gasunie og Equinor har undertegnet en intensjonsavtale for å styrke samarbeidet om AquaSector-prosjektet – med en visjon om å bygge den første storskala hydrogenparken i tysk havområde.

Etter planen skal AquaSector-prosjektet ha en elektrolysekapasitet på om lag 300 megawatt (MW) for å produsere inntil 20.000 tonn grønt hydrogen til havs per år, som skal sendes via en rørledning som heter AquaDuctus til Helgoland. Produksjonen skal etter planen starte i løpet av 2028.

Prosjektpartnerne ser også på AquaSector-prosjektet som en konsepttest for å realisere AquaVentus-visjonen om å produsere inntil 10 gigawatt grønt hydrogen til havs innen 2035, og sende det via den forlengede rørledningen AquaDuctus til det tyske fastlandet.

Sammenlignet med transporten av strøm som produseres offshore kan hydrogenproduksjon til havs og transport via rørledning gi store økonomiske fordeler. Rørledningen kan erstatte fem transmisjonssystemer med høyspent likestrøm, som ellers måtte bli bygd. Det er helt klart det mest kostnadseffektive alternativet for å sende store mengder energi over lange avstander.

AquaSector er en del av prosjektfamilien AquaVentus, og sammen med hele initiativet ønsker partnerne å bidra i arbeidet med avkarbonisering av energiforsyningen i Tyskland og Europa. AquaSector er derfor en viktig milepæl i gjennomføringen av tyske og europeiske hydrogenstrategier.

Prosjektet kan støtte utviklingen av markedet som vil føre til en raskt økende etterspørsel etter grønt hydrogen. AquaSector-prosjektet tar sikte på å vise at i Tyskland vil havbasert hydrogenproduksjon gi mulighet for å produsere grønt hydrogen på en effektiv, kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

Det første steget i AquaSector-prosjektet er at partnerne gjennomfører en detaljert forstudie. Studien skal gi viktige første indikasjoner på forholdene som kreves for en vellykket realisering av den store hydrogenparken til havs samt utfordringene som må løses med hensyn til offshore hydrogenproduksjon.

Relaterte sider