Invitasjon til å sende estimater for tredje kvartalsresultat

8. oktober 2021 08:00 CEST

Equinor har invitert analytikere med dekning på selskapet til å sende inn resultatestimater for tredje kvartal.

Equinor publiserer resultater for tredje kvartal 2021 den 27. oktober.

Equinor samler inn estimater for justert resultat og produksjon i forkant av hver kvartalsfremleggelse fra analytikere med dekning på selskapet. Disse estimatene gir et uttrykk for markedsforventningene i forkant av resultatfremleggelsen og publiseres som «consensus» en uke før fremleggelsen.

Invitasjonen til å sende estimater inneholder informasjon om enkelte relevante forhold for Equinors kvartalsresultat og noe annen informasjon.

Invitasjonen er publisert på Equinors IR-nettsider.

Relatert side og nedlasting