Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

20. oktober 2021 07:47 CEST

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. oktober 2021 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 20. oktober 2021 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 11.677.951 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12