Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

20. april 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:12 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) 15. april 2016 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 19. april 2016 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 8.855.095 aksjer.

Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenstående primærinsidere fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 130,50 pr. aksje.

Name

Allocated

shares in April

New total Statoil

share holding

Bacher, Lars Christian

118

22 426

Di Valerio, Ingrid E.

135

3 300

Dodson, Timothy

476

29 914

Gjærum, Reidar

338

25 882

Grønland, Hilde A.

110

1 463

Hegge, Hans Jakob

534

24 442

Hovden, Magne Andre

311

13 173

Klouman, Hans Henrik

488

26 513

Kvelvane, Ørjan

207

3 985

Mathieu, Philippe F.

247

10 097

Opedal, Anders

245

14 756

Rummelhoff, Irene

356

17 995

Skeie, Svein

410

22 565

Sætre, Eldar

679

40 703

Øvrum, Margareth

615

44 648

  
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12