Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

20. april 2017

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) 11. april 2017 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er den 20. april 2017 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 9.113.695 aksj

Som deltakere i aksjespareprogrammet har Statoils primærinnsidere, samt deres nærstående, fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 148,72 pr. aksje. Detaljer om fordeling av aksjer er angitt i vedlegget.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Nedlastinger