Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

20. februar 2017

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) 15. februar 2017 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 20. februar 2017 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 8.600.176 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12