Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

20. februar 2018 07:43 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) 15. februar 2018 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 20. februar 2018 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 8.220.120 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12